Η εταιρία ECORECOVERY SA δραστηριοποιείται από το 2015 αποκλειστικά στον Τομέα της παραγωγής Στερεών Δευτερογενών Καυσίμων (Refuse Derived Fuel - RDF, Solid Recovered Fuel - SRF) από Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα. Υιοθετώντας πλήρως τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, βασικός στόχος της εταιρίας είναι η επεξεργασία Μη Ανακυκλώσιμων Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ) για την παραγωγή Στερεού Δευτερογενούς Καυσίμου, υψηλών προδιαγραφών, που αξιοποιείται μέσω ενεργειακής ανάκτησης, από βιομηχανίες με μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις στην παραγωγική τους διαδικασία (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία), σε υποκατάσταση συμβατικών ορυκτών καυσίμων.

Η  Εταιρία έχει στο δυναμικό της δύο πλήρως αδειοδοτημένες Μονάδες Παραγωγής Στερεού Δευτερογενούς Καυσίμου (SRF/RDF), στη Κεντρική Μακεδονία (Εργοστάσιο «NORDECO», ΒIΠE Σίνδου Θεσσαλονίκης) και στη Στερεά Ελλάδα (Εργοστάσιο «ECORECOVERY», Τανάγρα Βοιωτίας), με επιδόσεις που ξεπερνούν συνολικά τους 60.000tn/έτος σε παραγωγή Στερεού Δευτερογενούς Καυσίμου.

Με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ECORECOVERY SA αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες λύσεις ειδικά για την εγχώρια Τσιμεντοβιομηχανία, καλύπτοντας ένα σημαντικό ποσοστό των αναγκών της τελευταίας σε τροφοδοσία Εναλλακτικού Καυσίμου.

Παράλληλα με την εκτροπή δεκάδων χιλιάδων τόνων αποβλήτων προοριζόμενων για απόρριψη σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής, η Εταιρία συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων (π.χ. CO2, NOx) και γενικότερα στην ελάττωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Βιομηχανικής Παραγωγής.